Användarvillkor

Läs det här noga innan du använder vår webbplats. Genom att använda Asienslivs.se webbplatsen accepterar du de villkor som anges i detta meddelande.
Dina lagstadgade rättigheter påverkas inte av dessa villkor.

Ändringar kan ibland göras till dessa villkor. Du uppmanas att kontrollera dessa villkor innan du gör några inköp. Om du fortsätter att använda denna webbplats efter en förändring i Villkoren detta kommer att tas som accepterar de nya användarvillkoren. Om du inte vill acceptera villkoren som anges nedan, måste du sluta använda Asienslivs.se webbplats.
Allmän
Dessa villkor skall regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige och eventuella tvister avgörs endast av de allmän domstolarna.
Om någon del av dessa Villkor bedöms ogiltig eller av någon anledning inte kan verkställas, kommer det inte att påverka giltigheten av övriga villkor.
Om du bryter mot dessa villkor och vi inte vidtar några åtgärder, kommer vi fortfarande ha rätt att använda våra rättigheter och korrigerande åtgärder i någon annan situation där du bryter mot dessa villkor.
Vi ansvarar inte för eventuella brott mot dessa villkor där orsakade av omständigheter utanför vår kontroll. Detta villkor påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

Asienslivs.se är en registrerad domän för bolaget Trung Hoa Asien Livs AB. Alla villkor som gäller användningen av Asienslivs.se webbplats kommer också att gälla för Trung Hoa Asiens Livs AB. All försäljning kommer att göras med Trung Hoa Asien Livs AB.
Registrering med Asienslivs.se
Du måste vara 18 år gammal eller ovan för att registrera med Asienslivs.se.
För att vi ska kunna uppfylla beställningar till dig, kräver vi att du registrerar på vår hemsida.
Det är ditt ansvar att se till att den personliga information som vi har om dig är korrekt och aktuell. 

Asienslivs.se förbehåller sig rätten att avbryta eller dra någon registrering när som helst om någon bryter mot dessa villkor har inträffat.
Om du vill avsluta ditt konto med oss, gör via kundtjänsten. När kontot är avstängt eller avslutat, måste du sluta använda Asienslivs.se.

Säkerhet
Som en del av registrering med Asienslivs.se, kommer du att bli ombedd att ange ett lösenord. Inte avslöja ditt lösenord till någon annan. Det är ditt ansvar att se till att du håller ditt lösenord hemligt. Du är ansvarig för alla åtgärder som vidtas inom ramen för din inloggning. Om du tror att ditt lösenord äventyras, kontakta oss på kundtjänsten.
Prissättning

Alla våra priser är angivna i Kronor (SEK), inklusive moms i förekommande fall. Även om vi kommer att göra allt vi kan för att se till att vår online produktkatalog är korrekt, kan vi inte garantera priset eller förmåga att förse dig med en viss punkt. De priser som anges på vår webbutik är orienteringspriserna och representerar inte ett erbjudande att sälja. Om en prissättning fel uppstå, eller priset på en produkt från en av våra leverantörer ändras oväntat, kontaktar vi dig för att se om du fortfarande vill beställa objektet till det nya priset. 
Avtal & Beställning
När Kunden slutfört en beställning av Asienslivs.se kommer Asienslivs.se att bekräfta Kundens beställning.
Ett avtal om köp av Asienslivs.se ingås först när Asienslivs.se har slutligt bekräftat Kundens beställning.
Produkttillgänglighet & Ersättare tjänster
  • Ska vi ha några problem med att uppfylla någon del av din beställning kommer vi att göra vettiga ersättningar om möjligt. Vi kommer att försöka att ersätta saknade objektet med en liknande produkt, eller med andra objekt som du redan har beställt.
  • I de fall då inga uppenbara substitution är tillgänglig, kommer vi att kontakta dig för att bekräfta hur du vill fortsätta. WaiYeeHong.com kan inte hållas juridiskt ansvarig för eventuella förseningar i sända ordern på grund av svårigheter att få bekräftelse från dig.
  • Om vi ​​har ersatt en produkt i korgen för en med ett avvikande värde, kommer du att debiteras den mindre av de två priserna.
  • Om vi ​​inte kan ersätta ett objekt för dig, kommer det att tas bort från din beställning och kostnaden kommer att dras.
  • Din beställning kan ändras fram till den punkt avsändande. Om du behöver kontakta oss om att ändra din beställning, bör du helst göra det innan det har skickats.
  • Eventuella ändringar i din beställning görs efter sändning kommer att behöva gå igenom vår returprocessen.
  • Samtidigt som vi kommer alltid att göra vårt bästa för att uppfylla alla artiklar i en beställning, kan det finnas tillfällen vi inte kan leverera order i vilken en stor mängd av en viss punkt har valts. I detta fall kommer vi strävar efter att leverera så många av en sådan produkt som kan anses skäligt och du kommer endast att debiteras för så många som får levereras.

Godkännande av beställningar
Ett köpeavtal för oss att förse dig med produkter endast skapas när beställningen skickas och det är först då som du debiteras för din beställning. 

Till den punkt avsändande har vi inte accepterat beställning och är inte skyldig att tillhandahålla dessa varor till dig.
Asienslivs.se förbehåller sig rätten att vägra order utan anledning fram till den punkt där den skickas.


Frakt & Returnera
Vi rekommenderar kunderna att se över vår frakt & Retur policy noggrant innan du beställer från Asienslivs.se. Frakt & returnera policy utgör en del av de allmänna villkoren och genom att lägga en beställning med Asienslivs.se, bekräftar du att du godkänner dem.